Stressful_situation_patient_urgent_healthcare_Tork_original.jpg

Pasaules roku higiēnas diena – 5. maijs

Šī diena mums atgādina, ka roku higiēna ir svarīga šodien un tāpat arī visas citas dienas.

Un jo īpaši nozīmīga tā ir veselības aprūpes iestādēs, kur roku higiēna samazina pacientu inficēšanās un sepses rašanās risku.
 
Šogad Pasaules roku higiēnas dienas tēmu visā pasaulē «Sepses novēršana veselības aprūpē ir jūsu rokās» ir noteikusi Privātā pacientu drošības organizācija un Pasaules Veselības organizācija (PVO).
 
Piedaloties Pasaules roku higiēnas dienā, esam izstrādājuši viegli iegaumējamu aicinājumu rīkoties 3 darbību formā, lai veselības aprūpes speciālistiem palīdzētu samazināt infekcijas un sepsi pacientiem.
 
Domājiet par higiēnu. Rīkojieties, lai novērstu infekcijas. Rūpējieties par pacientiem. Vai vienkārši sakot: Domājiet. Rīkojieties. Rūpējieties.
 
 Nurse_holding_patient_hands_Tork.jpg

Sepses novēršana

Sepse, ko dažreiz nepareizi sauc par asins saindēšanos, ir saistīta ar dzīvībai bīstamu orgānu disfunkciju, kuru izraisa disregulēta saimnieka organisma atbildes reakcija uz infekciju.1  Citiem vārdiem sakot, sepse ir jau esošas infekcijas komplikācija.
 
Katru gadu sepse izraisa vidēji sešus miljonus nāves gadījumu visā pasaulē – tas ir galvenais nāves cēlonis no infekcijas un tas ir vairāk izplatīts nekā sirdslēkmes. Patiesībā ar sepsi ir saistīta viena trešdaļa no visiem nāves gadījumiem slimnīcās.2,3,4
     
Tāpēc izšķiroša nozīme sepses un tās postošo seku novēršanā ir profilaksei. Jūs varat izmantot šādus četrus pīlārus kā pamatu sepses novēršanai pacientiem:
 
Profilakse
Tā kā sepse ir organisma atbildes reakcija uz infekciju, vispirms ir jāpārliecinās, ka pacientam sākotnēji neattīstās šī infekcija. Jūs varat to panākt ar rūpīgu profilaksi, piem., gādājot par pienācīgu ādas apkopi, pēdu aprūpi, izmantojot spiediena samazināšanas matračus un vakcīnas.
 
Infekciju ārstēšana
Ja pacientam joprojām attīstās infekcija, tā rūpīgi jākontrolē un jānovērš. Pārliecinieties, ka ir zināmas un tiek ievērotas vietējās antibakteriālās pārvaldības vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka pacientu stāvoklis nekļūst kritisks.
 
Roku higiēna
Roku higiēnai ir izšķiroša nozīme, lai tiktu novērsta mikroorganismu pārnešana no veselības aprūpes speciālistiem uz pacientiem. Ievērojot PVO 5 roku higiēnas momentus [hyperlink], jūs varat kaut ko mainīt un noteiktos brīžos parūpēties par higiēnu.
 
Brūces kopšana
Pienācīgai būces kopšanai [ievietojiet saiti uz vietējo BSN tīmekļa vietni] arī ir izšķiroša loma sepses novēršanā, jo jebkura ādas bojājuma gadījumā baktērijas var tajā iekļūt un izraisīt infekciju. Jums vienmēr jāraugās, vai brūcēs nav kādu infekcijas pazīmju, un jānodrošina brūču pienācīga attīrīšana pirms pārsiešanas. 
 
Moisturising_hands_healthcare_Tork.jpg

Domājiet. Rīkojieties. Rūpējieties.

«Domājiet. Rīkojieties. Rūpējieties». ir ātri veicamu ikdienas higiēnas pasākumu kopums, lai palīdzētu novērst sepsi veselības aprūpē. Nolūks ir palīdzēt ieviest pastāvīgus un stingrus higiēnas pasākumus, kas novērš infekcijas un sepsi pacientiem, par kuriem jūs rūpējaties.
 
Domājiet: Pirms uzsākat savu ikdienas pienākumu pildīšanu, apstājieties un atcerieties par profilaktiskajiem higiēnas pasākumiem, piemēram, tādiem kā PVO 5 roku higiēnas momenti [hyperlink] un pēcoperācijas brūces kopšana vai iestādes antibakteriālās pārvaldības politika.
 
Rīkojieties: Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu higiēnas atbilstību infekcijas un sepses riska samazināšanai, piemēram, dezinficējot rokas pirms un pēc pacienta aprūpes, rūpīgi vērojot, vai pacienta brūces nav skārusi infekcija, vai pārbaudot pacienta vakcinācijas vēsturi.
 
Rūpējieties: Pēc atbilstošas iejaukšanās atgriezieties pie rūpēm par saviem pacientiem drošā vidē.
Sniedziet informāciju ar mūsu infografikas palīdzību
Lejupielādējiet «Domājiet. Rīkojieties. Rūpējieties.» plakātu
Roku higiēna sepses novēršanai
Atsauces:

1 no 10

pacientiem visā pasaulē iegūst vismaz vienu ar veselības aprūpi saistītu infekciju*

5 līdz 13%

Sepses gada pieauguma temps attīstītajās valstīs pēdējos desmit gados**