Dispenser placement healthcare.tif

Dozatoru izvietošana

Slimnīcas roku dezinfekcijas līdzekļu izvietojumam ir būtiska nozīme

Veselības aprūpes speciālisti lepojas, ja var sniegt saviem pacientiem iespējami vislabāko aprūpi. Svarīgs pienākums ir labas roku higiēnas ievērošana, kas ļauj mazināt šķērspiesārņojumu un ar veselības aprūpi saistīto infekciju izplatīšanos. Pētījums parāda, ka roku higiēnas dozatori ietekmē atbilstības rādītājus1. Lai veselības aprūpes iestādēm palīdzētu palielināt pozitīvu higiēnas ietekmi, ar «Tork» gādību ir sagatavots vizuāls stimuls, kas slimnīcām palīdzēs pieņemt lēmumus saistībā ar dozatoru izvietošanu. 

«Vienas dežūras laikā māsiņas nostaigā vairākus kilometrus, tāpēc viņām nevajadzētu likt vēl kaut kur īpaši iet, lai nokļūtu pie roku higiēnas līdzekļa dozatora,» saka vecākais veselības aprūpes produktu vadītājs Stīvens Raits

 
Būtiski ir uzstādīt nevis lielāku dozatoru skaitu, bet gan tos novietot piemērotās vietās. Patiesībā pētījumi liecina, ka, optimizējot dozatoru izvietojumu2 , var palielināt lietošanu par vairāk nekā 50% un ka vienkārša dozatoru skaita palielināšana mazāk ietekmē lietošanu nekā tāda paša dozatoru skaita izmantošana, ja tos padara labāk pamanāmus.  

Iedvesmojoši vizuālie materiāli

Katra slimnīca ir unikāla, tāpēc ir nepieciešams izpētīt darba procesu, lai būtu iespējams sagatavot patiešām optimālu dozatoru izvietošanu. Tomēr iedvesmojošs ceļvedis var palīdzēt norādīt dažus vispārējus principus. Informācija dozatoru izvietošanas norādījumos ir pamatota uz SCA sponsorētā izpētē un neatkarīgos akadēmiskajos pētījumos iegūtajiem rezultātiem. Norādījumi ir sagatavoti, balstoties uz četru plaši izplatītu slimnīcas telpu tipu vizualizācijām. Vizualizācijas dod ieteikumus iespējamām dozatoru izvietošanas vietām, lai palīdzētu nodrošināt roku higiēnas atbilstību saskaņā ar svarīgajiem PVO 5 momentiem.
 

Slimnīcas ieeja 

Hospital entrance.png                                                                       


  1. Daudzi apmeklētāji nenotīra rokas, ieejot slimnīcā. Viegla pieejamība un informācija par roku higiēnu potenciāli varētu sniegt lielu labumu.  

Avots: Euro Surveill. 2009 Sep 17;14(37). pii: 19331. Sub-optimal hand sanitiser usage in a hospital entrance during an influenza pandemic, New Zealand, August 2009. Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R; Wellington Respiratory and Hand Hygiene Study Group. 
 

Četrvietīga pacientu palāta

Hospital 4 bed patient room.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  1. Šāda tipa telpām ir vajadzīgi vairāki dozatori.
  2. Ja atrašanās vietas ir labi zināmas, nav nepieciešams meklēt dozatorus. Kādā novērojuma pētījumā tika konstatēts, ka izlietnes tuvumā un pie ieejas palātā uzstādītie dozatori tika biežāk lietoti nekā tie dozatori, kas atradās dziļāk telpā.
  3. Veiciet darba procesa pētījumu, lai noteiktu, kur palātā atrodas «intensīvas kustības» vietas un kur atrodas veselības aprūpes darbinieki kādā no 5 momentiem.
  4. Līdztekus intensīvas kustības vietām īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai noskaidrotu, kur veselības aprūpes darbinieki pārvietojas, dodoties no viena pacienta pie otra.
 
Avots: Assessing the optimal location for alcohol-based hand rub dispensers in a patient room in an intensive care unit Matthijs C Boog1*, Vicki Erasmus1, Jitske M de Graaf1, Elise (A) HE van Beeck1, Marijke Melles2 and Ed F van Beeck1
 

Atsevišķa pacienta palāta  

Hospital single patient room.png

  1. Novietojot dozatorus pie «staigāšanas maršrutiem» vai vietā, kur bieži tiek sniegta aprūpe, lietošanas biežums pieaug.
  2. Dozatoriem nevajadzētu atrasties ārpus šāda maršruta, aiz kāda cita priekšmeta vai ārpus redzesloka.
 
Piezīme. Dozatoru novietošana pie gultas piestiprināmās skavās ir labs variants papildus citiem roku dezinfekcijas līdzekļiem uz spirta bāzes, tomēr pudeles var pazust, ja gulta tiek iznesta ārpus palātas. 
 

Medmāsu zona

  1. Novērojuma pētījums parādīja, ka medmāsu zonā uzstādītie dozatori tika biežāk lietoti nekā dozatori, kas bija piestiprināti pie sienas aiz pacientu gultām.
  2. Uzstādiet dozatorus gaiteņos, lai tos varētu lietot pa ceļam.
 
Avots: 2015. gadā Nīderlandē veikts SCA iekšējais pētījums.
 
Lai iegūtu informāciju un PVO izglītojošo materiālu lejupielādes, klikšķiniet šeit.
 
 
 
1Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit.  BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510. 
2Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.