Sepses novēršana

Sepses novēršana

Sepses novēršanas līdzekļi

Mūsu faktu un ieteikumu mērķis ir palīdzēt vairot izpratni par to, cik liela nozīme sepses novēršanā ir roku higiēnai un brūču aprūpei.

Izglābiet cilvēku dzīvības, palielinot informētību par sepsi

Sepse, ko dažkārt nepareizi dēvē par asinssaindēšanos, ir dzīvībai bīstama paša pacienta organisma reakcija uz iepriekšējo infekciju.  Katru gadu sepses dēļ nomirst vidēji seši miljoni cilvēku visā pasaulē. Tas ir galvenais infekciju izraisītas nāves iemesls un ir biežāk sastopams nekā sirdslēkmes. Patiesībā ir konstatēts, ka sepse ietekmē vienu trešdaļu no visiem nāves gadījumiem slimnīcās.    Tomēr paņēmieni, kas palīdz novērst sepsi un palielināt informētību par šo stāvokli, ir pirmais svarīgais solis ceļā uz dzīvību glābšanu.
 
Domājiet par higiēnu. Rīkojieties, lai novērstu infekcijas. Rūpējieties par pacientiem.
Lai palīdzētu veselības aprūpes speciālistiem samazināt infekcijas un sepsi pacientu vidū, «Tork» izstrādāja viegli prātā paliekošu aicinājumu rīkoties 3 darbību formā: Domājiet. Rīkojieties. Rūpējieties.
 
Domājiet: Pirms uzsākat savu ikdienas pienākumu pildīšanu, apstājieties un atcerieties par profilaktiskajiem higiēnas pasākumiem, piemēram, tādiem kā PVO 5 roku higiēnas momenti un pēcoperācijas brūces aprūpe vai iestādes antibakteriālās pārvaldības politika.
Rīkojieties: Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu higiēnas ievērošanu infekcijas un sepses riska samazināšanas nolūkā, piemēram, dezinficējot rokas pirms un pēc pacienta aprūpes, rūpīgi vērojot, vai pacienta brūces nav skārusi infekcija, vai pārbaudot pacienta vakcinācijas vēsturi.
Rūpējieties: Pēc atbilstošas iejaukšanās atgriezieties pie rūpēm par saviem pacientiem drošā vidē.
 
Sniedziet informāciju ar mūsu infografikas palīdzību
Lejupielādējiet pievienoto infografiku, lai norādītu faktus un ieteikumus par roku higiēnu un brūču aprūpi un darītu zināmu šo informāciju kolēģiem un pacientiem.
Lejupielādējiet šeit:
 
Vairojiet izpratni ar mūsu plakātu
Lejupielādējiet plakātu «Domājiet. Rīkojieties. Rūpējieties» un novietojiet to pie sienas un ziņojumu dēļiem, lai vairotu izpratni par to, cik būtiska nozīme infekciju un sepses riska mazināšanā ir roku higiēnai un brūču aprūpei.
Lejupielādējiet šeit:

Drukāt Lejupielādēt