Labāka darbība no paša sākuma

Wipingandcleaning.tif

Labāka darbība no paša sākuma

Mēģinot uzlabot apstrādes un ražošanas procesus, ne vienmēr ir viegli ieviest efektīvas ilglaicīgas iniciatīvas. Vadības līmenī sagatavotajiem risinājumiem bieži var trūkt pamatdatu, piemēram, par apkopi un tīrīšanu. Vairums vadītāju zina, ka pirms kādu izmaiņu īstenošanas viņiem vispirms vajadzētu noskaidrot darbinieku perspektīvu, taču praksē viņi bieži tā nerīkojas. Tas nozīmē, ka tādi efektivitātes līdzekļi kā «Lean» drīzāk var kļūt par vadības filozofiju, nevis ražošanas realitāti.
 
Sadarbība ar darbaspēku ir pirmais posms, kas ļauj noteikt, kur vislabāk veikt izmaiņas. Lai gan apkope un tīrīšana var likties sekundāri uzdevumi, ražošanas telpās tie veido lielu daļu darba. Uzlabojumi šajā jomā lielā mērā ietekmē vispārējo darba ražīgumu.
 
 
«Mums visi ir jāiesaista problēmu noteikšanā un to pamatā esošo jautājumu pārdomāšanā, jo citādi nav iespējams panākt ilgtspējīgas izmaiņas un uzlabojumus.»
- Knuts Sandbeikens, Ražošanas attīstības nodaļas vecākais konsultants, SINTEF — Norvēģija

Problēma — Kā panākt, lai izmaiņas tiktu realizētas praksē

Daudzi uzņēmumi koncentrējas uz ātri veicamiem pasākumiem, kas ļauj sasniegt īstermiņa ražošanas mērķus, pieņemot vispārēju praksi, kura neietver darbaspēka vajadzības, nevis ievieš ilgtermiņa iniciatīvas. Cenšoties strauji veikt izmaiņas, dažreiz uzņēmumi steigā var ieviest jaunas darba ražīguma veicināšanas programmas, nepārliecinoties, vai darbinieki — tostarp vadība — ir gatavi strādāt pa jaunam. 
 
Vienlaicīgi ieviešot pārāk daudz jaunu ražošanas procesu, kas nav nostiprināti organizācijā, var novest pie «iniciatīvas noguruma», kā to dēvē Makkinsijs1. Šī noguruma dēļ efektivitātes pieaugums var ātri ciest neveiksmi un pat radīt neuzticību darbaspēka vidū.

Risinājums — sākt vietā, kur notiek darbība

Risinājums vadītājiem ir sākt, lūdzot darbiniekiem noteikt galvenās problēmas savā ikdienas darbā. Varbūt jāpavada laiks kopā ar viņiem ražošanas telpās, vērojot, kas notiek, un uzdodot jautājumus, kā un kāpēc viņi veic uzdevumus noteiktā veidā. Ja cilvēki ir iesaistīti problēmu, kā arī to risinājumu noteikšanā, viņi visticamāk atbalstīs jaunos procesus. Kad tiek izprastas darbaspēka vajadzības, ir iespējams noteikt, kas jāmaina, — piemēram, jāuzlabo darba organizācija vai jānodrošina labāki produkti tīrīšanai. Visbeidzot, vienkāršojiet personāla darba paņēmienus, novietojot piemērotos produktus un līdzekļus pareizā vietā. 
 
«Daudzas organizācijas lielāko daļu enerģijas tērē metodēm un līdzekļiem, turpretī atsevišķu darbinieku potenciāls bieži vien netiek pilnībā izmantots.» - Dags Lotsanders, «Lean» eksperts — Zviedrija


5S modelis tīrīšanai 

5S modelis ir dinamiska metodika, ko izmanto efektivitātes iniciatīvu vadīšanai. «Tork» iesaka izmantot 5S metodi nevis par vispārēju šablonu, bet gan par modeli, lai noteiktu, kur jākoncentrē pūliņi izmaiņām jūsu organizācijā — sākot ar darbinieku iesaistīšanu, paredzot prioritātes tam, kas jāmaina, un vienkāršojot slaucīšanu un tīrīšanu. «Tork» izstrādātā 5S metode tīrīšanai palīdz to sasniegt, un mūsu produkti sniedz atbalstu ikvienā darbībā. Šeit redzams, kā:   
 
//Ievietot «Tork» 5S modeļa grafiku//
 
 
1. Sašķirojiet
Laiks sašķirot darbam vajadzīgos līdzekļus. Ikvienā ražošanas telpā ir jāveic visdažādie tīrīšanas uzdevumi. Vispirms jāizvēlas, kuri risinājumi vislabāk atbilst konkrētajām vajadzībām. Lai būtu dažādas izvēles iespējas, «Tork» piedāvā plašu klāstu slaucīšanai un tīrīšanai paredzētu produktu. Augstas kvalitātes «Tork» produktus var izmantot lielam skaitam uzdevumu, kas ļauj vairākus dažādus produktus aizstāt ar vienu.
 
2. Sakārtojiet
Šis solis padara darbu, glabāšanu un piekļuvi daudz efektīvāku. Tad, kad ir noteikts, kuri «Tork» produkti atbilst jūsu vajadzībām, mēs varam jums palīdzēt izvietot piemērotos dozatorus, sienas un grīdas statīvus iespējami vislabākajā vietā. Tas atvieglo piemērotu produktu novietošanu pareizā vietā. 
 
3. Satīriet
Šajā posmā sāksiet ieraudzīt rezultātus. Tīra ražošanas telpa ar tīrām iekārtām ļauj vieglāk konstatēt problēmas un novērst neplānotas dīkstāves. «Tork»  exelCLEAN® drānas uzlabo ne tikai tīrīšanas kvalitāti, bet var paaugstināt arī vispārējo darba ražīgumu. Piemēram, strādnieki var paveikt uzdevumu par 35% ātrāk ar līdz pat 31% mazāku piepūli, nekā izmantojot lupatas un nomātos materiālus.
 
4. Standartizējiet
Ar «Tork» exelCLEAN® jūs vienmēr iegūstat nemainīgi uzticamu darbību. «Tork» produktu nemainīga kvalitāte nozīmē arī to, ka darbiniekiem vairs nav jāvelta laiks, lai no daudzajām lupatām sameklētu piemērotās. 
 
5. Saglabājiet ilgtspēju 
Šim pēdējam solim ir izšķiroša nozīme. Viss iepriekš minētais  ir prasījis daudz pārdomu un pūļu, un tagad vēl jāpanāk, lai uzlabojumi tiktu realizēti ilgtermiņā. Centienos turpināt pastāvīgu sadarbību ar darbiniekiem un nodrošināt piemērotus produktus pareizā vietā, «Tork» produkti var palīdzēt atbalstīt izmaiņas, piemēram, uzlabojot iekārtu tīrību un nepārtraukti uzlabojot apkopes un tīrīšanas praksi ikvienā 5S modeļa solī.

Rezultāts: reālas izmaiņas, kas sākas no paša sākuma
Nepārtrauktu uzlabojumu aspektā ikviena sekunde ir svarīga neatkarīgi no tā, kur tā iegūta. «Tork» tīrīšanas drānas ar exelCLEAN® tehnoloģiju var palīdzēt atrast šo papildu laiku un naudu negaidītās vietās. 
 
«Tork»  5S modelis tīrīšanai patiešām var palīdzēt sākt no paša sākuma, nodrošinot darbaspēkam viegli lietojamus, universālus produktus slaucīšanai un tīrīšanai. Vispirms noskaidrojot darbinieku perspektīvu, jūs varat ļaut cilvēkiem strādāt gudrāk, un tas savukārt darbiniekiem palīdz justies labāk un veikt darbu ar augstāku ražīgumu. Tas palielinās darbspējas laiku, kas tieši pārvēršas par naudas ietaupījumu. 
 
Vai vēlaties uzzināt vairāk? 
Šeit ir dots kontroles saraksts, lai palīdzētu sākt strādāt ar 5S //iekšējā saite//. 5S modelis ir sistēma, ko var izmantot, lai noteiktu, kas jāuzlabo ikvienā solī — sākot ar jūsu operatoru darba paņēmieniem.
 
Sazinieties ar «Tork» pārdošanas pārstāvi un ļaujiet mums palīdzēt uzlabot jūsu risinājumus saistībā ar apkopi un tīrīšanu.
 
 
 
–––––––––––––––
Avoti:
1. McKinsey, «From Lean to lasting - making improvements stick», 2008

Drukāt Lejupielādēt