Wiping and Cleaning 1.tif

Tīrīšana apliecina rūpes

Kad operatori domā par apkopi, visu savu uzmanību viņi mēdz veltīt iekārtām, nevis sev. Tomēr pētījumi liecina, ka tehniskā apkope ir izplatīts negadījumu izraisītājs. Tāpēc tehniskā apkope apliecina ne tikai rūpes par iekārtām, bet tās ir arī rūpes par jūsu darbiniekiem.

Daudzos uzņēmumos uzskata, ka pietiek ar izglītošanu, lai uzlabotu darba drošības noteikumu ievērošanu. Ja darbinieki tikko ir apmācīti, kā droši veikt apkopi, viņi rīkosies saskaņā ar ieteikumiem. Vai ne? Tomēr tikai teorētiska darbinieku apmācība par drošību nav vislabākais veids, kā mainīt viņu rīcību. Zinātniskie pētījumi par drošības kultūru ir atklājuši, ka pat gadījumos, kad darbaspēks pozitīvi reaģē uz apmācību drošības jomā, tam gandrīz nav nekādas saistības ar negadījumu skaita samazināšanos darba vietā.

Kāpēc? Cilvēki dara to, kas ir vieglāk, nevis drošāk. Pat tad, ja darbinieki ir informēti par drošības procedūrām, viņi tās ātri aizmirsīs un izvēlēsies vieglākas un ātrākas iespējas — jo īpaši stresa apstākļos. Kā uzlabot darba drošības un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu praksē?

Līdzekļiem un procesiem ir vislielākā nozīme

Darbi runā skaļāk par vārdiem Pētījums2 parāda, ka, sniedzot praktisku atbalstu, var efektīvāk samazināt negadījumu skaitu, nekā cenšoties cilvēkus motivēt mainīt domāšanas veidu. Runa ir par rīcību, nevis attieksmi. Ja ražošanas telpās nebūs piemēroti līdzekļi un procesi, vēl aizvien tiks pieredzēti negadījumi neatkarīgi no tā, cik daudz mācību tiks organizēts drošības jomā.

Tādi šķietami nenozīmīgi sīkumi kā, piemēram, labāki produkti slaucīšanai un tīrīšanai, lielā mērā ietekmē vispārējo darba ražīgumu, jo īpaši saistībā ar darbinieku drošību un noskaņojumu. Pētījumā2 ir ieteikts organizācijām koncentrēt 80% vai vairāk savu pūliņu, lai uzlabotu drošības kultūru tādās jomās kā apkope un vadītāju izturēšanās. Attiecībā uz apkopi tas nozīmē konkrētajām ražošanas iekārtām pielāgotus tīrīšanas procesus un viegli sasniedzamus dozatorus, kas veicina kārtības uzturēšanu ražošanas telpā.

«Visbīstamākos negadījumus ar milzīgu negatīvu ietekmi no ekonomiskā un vides aizsardzības viedokļa parasti izraisa tas, ka tiek atstāti novārtā lēti un vienkārši apkopes un tīrīšanas uzdevumi.»
- Dr. Nima Kakzada, Delftas Tehniskā universitāte

Tīrība ražošanas vietā liecina, ka drošībai tiek pievērsta nopietna uzmanība

Tīrība ražošanas telpā un laba uzkopšanas organizēšana parāda, ka uzņēmums rūpējas par darba apstākļiem, un tas savukārt stiprina labu morālo stāvokli. Tas attiecas ne tikai uz vienu atsevišķu darbinieku — ja pietiekami daudz cilvēku rīkojas pareizi, pārējie pielāgojas. Vēlreiz atgādināsim — piemēroti līdzekļi un vienkārši procesi ļauj uzturēt tīrāku, produktīvāku kopējo darbavietu.

«Daudzi cilvēki uzskata, ka slikta uzkopšana neko neietekmē, jo viņi strādā vietās ar zemu uzkopšanas standartu»
- Dr. Dominiks Kūpers, Hallas universitātes Lietišķās etiķetes zinātņu katedra2

Vadības atbalstam ir būtiska nozīme

Vadītājiem jāveicina pareiza rīcība un jānodrošina piemēroti līdzekļi. Vadība strādā pastāvīgas spriedzes apstākļos, jo nepieciešams apmierināt visdažādākās prasības, tomēr ir ļoti svarīgi pastāvīgi atbalstīt darbiniekus praksē. Pētījums2 liecina, ka vislabāk to var panākt, ja uz vietas ir piemēroti līdzekļi. 

«Tork» produkti atbalsta drošības garantēšanas centienus
Mūsdienās lielākā daļa rūpniecisko ražotāju Eiropā apkopei un tīrīšanai izmanto lupatas un nomātos materiālus, nereti tikai tradīcijas dēļ. «Tork» nodrošina produktus un līdzekļus, kas ir pārāki par lupatām un nomātiem materiāliem, vienlaicīgi veicinot drošu tehniskās apkopes paņēmienu izmantošanu ražošanas vietā. Ja vēlaties uzlabot darba drošības noteikumu ievērošanu, ir pienācis laiks darīt galu lupatu un nomāto materiālu izmantošanas tradīcijai. Šeit redzams, kāpēc:

Jo mazāk jāsteidzas, jo mazāk kļūdu
Ja darbiniekiem ir vairāk laika uzdevuma izpildei, viņi ir labāk sagatavoti drošības procedūru ievērošanai.
«Tork» produkti ļauj paveikt tīrīšanas un apkopes darbus par 35% ātrāk. «Tork» nemainīgi augsta kvalitāte nozīmē, ka uzdevumus var paveikt ar līdz pat 31% mazāku piepūli.

Mazāka nekārtība uzlabo drošību
«Tork» nodrošina katra uzdevuma izpildei piemērotu produktu. «Tork» produktu ievietošana piemērotos dozatoros palīdz radīt labāku struktūru vietās, kur tas visvairāk ir nepieciešams. Tas ietaupa laiku un samazina negadījumu risku.

Strādājiet veselīgāk un drošāk, lietojot mazāk šķīdinātāju 
Ar «Tork» produktiem jālieto līdz 41% mazāk šķīdinātāju, salīdzinot ar tradicionālajām lupatām. Šķīdinātāji var negatīvi ietekmēt veselību operatoriem, kas ir pakļauti to iedarbībai. «Tork» produkti samazina veselības un drošības riskus, ko izraisa ar šķīdinātājiem piesūkušos lupatu glabāšana.

Paaugstināta drošība veicina darba kvalitāti
Ar viegli lietojamiem, universāliem līdzekļiem cilvēki var strādāt gudrāk, ātrāk un drošāk. Priecīgāki, produktīvāki darbinieki palielina darbspējas laiku, kas tieši pārvēršas par naudas ietaupījumu. Izmantojot «Tork» tīrīšanas drānas ar exelCLEAN® tehnoloģiju, praktiski var parādīt, ka tīrīšana apliecina rūpes.

Vai vēlaties sākt? Sazinieties ar «Tork» pārdošanas pārstāvi, lai uzlabotu savus centienus darba drošības un veselības aizsardzības jomā, saņemot praktisku atbalstu jūsu darbiniekiem.––––––––––––––––––––––
Avoti:
1. National Health Scotland, «What is maintenance? Healthy safe workplaces», 2012
2. Dominic Cooper, «Improving Safety Culture- A Practical Guide», 2001


Drukāt Lejupielādēt