FactoryWalk_original.jpg

Tork® Workflow™

Nosakiet prioritāti efektivitātei un sasniedziet savus mērķus

Rūpniecības vidē, piemēram, ražošanā, 9 darbinieki no 10 uzskata, ka kvalitatīvi līdzekļi, proti, slaucīšanai un tīrīšanai paredzētie izstrādājumi, veicina darba ražīgumu un pat prieku. Savukārt uzņēmumos, kuros vēl aizvien tiek izmantotas lupatas, ķīmisko vielu atliekas un neparocīgas glabāšanas iespējas var graut ekspluatācijas efektivitāti, radīt neorganizētības iespaidu un pat morāli kaitēt darbiniekiem.  
 
Parādīsim, kāpēc pāreja uz «Tork» produktiem var jums palīdzēt sasniegt mērķus un izveidot drošāku un efektīvāku uzņēmumu.  «Tork Workflow» pievērš uzmanību četrām prioritātes jomām, un tās ir:
• Produktivitāte
• Atkritumi
• Darbinieku un klientu apmierinātība
• Vide, veselība un drošība
 
 Efektīvas darbavietas nodrošināšana – saskaņā ar LEAN un 5S.
 
Zināt, kur veikt uzlabojumus: ražošana
«Tork Workflow» ir papildu pakalpojums, kas dod iespēju veikt jūsu apkalpošanas un darba vietas efektivitātes revīziju ar viena mūsu nozares speciālista palīdzību. 60 minūšu tikšanās sniedz vispusīgu ieskatu uzņēmuma darbībā un piedāvā ieteikumus, pamatojoties uz 5S principiem, kā sasniegt jūsu mērķus, veicināt darbavietas efektivitāti un samazināt izmaksas. «Workflow» ziņojums ietver arī konkrētajām vajadzībām piemērotu «Tork» produktu bezmaksas izmēģinājuma periodu.
 
2018. gada oktobrī «Tork» veikta aptauja par ražošanā strādājošo labklājības nodrošināšanu.  

Drukāt Lejupielādēt