«Tork PeakServe»®

Higiēnas standartu saglabāšana

Veselības aprūpes iestāžu publiskajās tualetes telpās nav viegli pastāvīgi uzturēt augstu higiēnas līmeni, jo apmeklētāju plūsma neregulāri svārstās. «Tork PeakServe»® samazina dozatoru pārbaužu skaitu, ļaujot apkopējiem atvēlēt vairāk laika kritisko zonu tīrīšanai. Papīra dvieļu pastāvīga pieejamība publiskajās tualetēs samazina piesārņojuma risku.


Higiēnas problēmas veselības aprūpes sektorā
 
Veselības aprūpes iestāžu pārvaldnieki izjūt arvien lielāku spiedienu. Pat tad, ja uzkopšanas pakalpojumi tiek iepirkti no ārpakalpojumu sniedzējiem, līdzīgi kā citās nozarēs, veselības aprūpes sektora unikālās vajadzības izvirza arī īpašas prasības un standartus higiēnas izstrādājumiem. Veselības aprūpē higiēna vienmēr būs neatņemama daļa augstas kvalitātes standartu uzturēšanā. Un vienmēr vajadzēs rūpēties par piesārņojuma risku samazināšanu pacientiem, klīniskajiem ordinatoriem, apmeklētājiem un darbiniekiem.
 
Roku higiēna sezonālo slimību uzliesmojumu laikā
 
Kritiska problēma veselības aprūpes iestāžu publiskajās tualetēs ir liela apmeklētāju plūsma, jo īpaši ikgadējo infekcijas slimību, piemēram, gripas, uzliesmojumu periodos. Jo vairāk cilvēku dodas pie ārsta, jo lielāks skaits baktēriju nonāk vidē, pakļaujot riskam tiklab pacientus, kā arī personālu. Lai gan vienmēr ir svarīgi veikt roku higiēnas pamata procedūras, slimību uzliesmojumu laikā tas ir viens no svarīgākajiem infekciju izplatīšanās novēršanas līdzekļiem. Laba roku higiēna darbojas pretī pretantibiotiku rezistencei.
 
Samaziniet piesārņojuma riskus ar «Tork Peakserve®» palīdzību
 
Tīrība veselības aprūpes iestādē sekmē labāku veselību un rada pievilcīgāku darba vidi, kā arī uzlabo vispārējo iespaidu. Uzturēt labus higiēnas standartus publiskajās tualetēs ir vieglāk ar tādām higiēnas sistēmām kā «Tork PeakServe®», kurām nepieciešama minimāla apkalpošana. Lielas ietilpības dozatori nodrošina labāku higiēnu apmeklētājiem, un dozatoru papildināšanā ietaupīto laiku apkopēji var izmantot svarīgāku uzdevumu pildīšanai. 
 
Tas ir «PeakServe» 
  1. Pakas ir saspiestas par 50%, nodrošinot līdz 2100 dvieļu vienā dozatorā*
  2. Nepārtrauktas padeves pakas pēc ievietošanas savienojas
  3. Pakas nodrošina pastāvīgu viena dvieļa dozēšanu vienā reizē
 
*Salīdzinājumā ar «Tork Universal» rezerves papildinājumiem un salocīto papīra dvieļu dozatoru 552000.