«Tork PeakServe»®

Gādājiet par labklājību ik dienas

Augstas kvalitātes tualetes telpas iespaids liecina, ka jūs rūpējaties par saviem darbiniekiem, kā arī rada pareizu tēlu apmeklētājiem. «Tork PeakServe»® » ļauj noteikt jaunu standartu izcila iespaida gūšanai tualetes telpā, nodrošinot personāla labklājību, samazinot darba kavējumus slimības dēļ un sniedzot sirdsmieru darbā.


Higiēnas jautājumi atvērta plānojuma birojos
 
Aizvien vairāk kļūst skaidrs, ka tīrība un higiēna darbavietā ir saistītas ne
tikai ar jokiem, bet ir svarīgs faktors, kas ietekmē darba ražīgumu. Aizvien vairāk pārejot uz atvērta plānojuma birojiem, cilvēki socializējas biežāk, koplietojot telpas un tehnoloģiju, līdz ar to saskaras ar lielākiem higiēnas riskiem nekā iepriekš.
 
Higiēnas stratēģijas ieviešana un tās priekšrocības
 
Ja nav noteiktas procedūras pienācīgas higiēnas nodrošināšanai, cilvēki jūtas, it kā viņu darbabiedri nedara pietiekami daudz, lai kopumā novērstu mikrobu izplatību. Ieviešot birojā higiēnas stratēģiju, darba devējs var celt darba ražīgumu un darbinieku labklājību, kā arī samazināt slimības atvaļinājumu skaitu un ar higiēnu saistītās bažas. Pētījumi liecina, ka piemērota roku higiēnas programma birojā var ierobežot slimības atvaļinājumu skaitu par vairāk nekā 20%7, un ir pierādīts, ka tas samazina bažas, uzlabo noskaņojumu un attieksmi pret darbiniekiem darbavietā.
 
Kā «Tork PeakServe®» var būt daļa no labākas higiēnas stratēģijas 
 
Viens no svarīgākajiem faktoriem saistībā ar roku higiēnas uzlabošanu, tā samazinot saslimstību ar infekcijas slimībām, ir vienkārši nodrošināt vairāk iespēju roku higiēnai, un kādam vienmēr jābūt atbildīgam par to, lai līdzekļi būtu pieejami. Un tieši te «Tork PeakServe» iekļaujas. Šis dozators nosaka jaunu standartu papīra dvieļu dozēšanai vietās ar lielu apmeklētāju skaitu. Nodrošinot par 250%* vairāk papīra dvieļu, lai novērstu to beigšanos, un apkalpojot par 600* apmeklētāju vairāk starp dozatora papildināšanas reizēm, jūs varat iegūt pārliecību, ka intensīvi lietojamā tualetes telpā vienmēr būs pietiekami daudz papīra dvieļu!  
 
Mūsu jaunākās inovācijas paskaidrojums

Mūsu jaunie papīra dvieļi ir saspiesti, tāpēc divreiz lielāks to daudzums aizņem mazāk vietas. Pastāvīgas padeves sistēma:  pēc ievietošanas saspiesto «Tork PeakServe» papīra dvieļu pakas savienojas viena ar otru, tādējādi dozēšana tiek nodrošināta bez pārtraukuma. 
Rezultātā ir panākts jauns vienmērīgas, pastāvīgas dvieļu plūsmas standarts un plānā dozatora ietilpība ir par 35% lielāka nekā citiem tirgū pieejamiem produktiem.*
 
 
7. Arbogast, J. W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W. R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., & Parker, A. (2016). Impact of a comprehensive workplace hand hygiene program on
employer health care insurance claims and costs, absenteeism, and employee perceptions and practices. Journal of occupational and environmental medicine, 58(6), e231.