Tīras rokas ir veselas rokas

Tīras rokas ir veselas rokas

Vai vēlaties uzlabot roku higiēnu savā iestādē? Lietojiet «Tork» plakātu veidotāju, lai veicinātu higiēnas ievērošanu un demonstrētu pacientiem, ka viņi atrodas lieliskās, drošās rokās.

Atcerieties par roku higiēnu

Pienācīga roku higiēna ir visefektīvākais slimību un infekciju izplatības novēršanas paņēmiens. Vienkārša rutīna ar tālejošu ietekmi gan uz pacientu, gan darbinieku veselību. «Tork» plakātu veidotājs sniedz vienkāršu risinājumu, kas ļauj atgādināt darbiniekiem, cik svarīgi ir ievērot roku higiēnu, kā arī palīdz viņiem veidot pastāvīgu ieradumu. 
 
Roku higiēnas ievērošanu var uzlabot, gādājot, lai ziņojumapmaiņa vienmēr būtu aktuāla. Ar «Tork» plakātu veidotāja palīdzību var ātri un viegli atsvaidzināt plakātus – un mēs nosūtīsim atgādinājumu katru ceturksni.

Veiciniet pacientu uztveri, izmantojot roku higiēnas norādi

Roku higiēnas plakāti ne vien uzlabo veselības standartus, bet arī pozitīvi ietekmē iestādes tēlu. Patiesībā vairāk nekā 8 pacienti no 10 atzīst, ka roku higiēnas norāde viņiem liek izjust lielāku pārliecību par iestādes tīrību un aprūpes kvalitāti.

Vai esat gatavi uzlabot roku higiēnu savā iestādē? Sazinieties ar mums!