Ilgtspēja

Ilgtspēja

Vides ietekmējuma samazināšana, uzņēmuma darbības rādītāju palielināšana

Mūsdienās cilvēki vēlas pēc iespējas saglabāt veselību un ilgtspēju, mājās un arī ārpus mājām. «Tork» ietilpst globālajā higiēnas un veselības aprūpes izstrādājumu ražošanas uzņēmumā «Essity», kas atzīts par vienu no pasaules visilgtspējīgākajiem uzņēmumiem. Mēs esam iekļāvuši ilgtspēju savas uzņēmējdarbības stratēģijas pamatā, pievēršot uzmanību tam, kur var būt vislielākā ietekme, un izvirzījuši nozīmīgus mērķus, lai veicinātu labklājību, ilgtspējīgu patēriņu un aprites sabiedrību. 

Mēs domājam par ilgtspēju

Uzziniet, kā mūsu novatoriskie un ilgtspējīgie higiēnas risinājumi veicina ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ātrāku sasniegšanu.

Vairāk no mazāk

«Tork» apņemas izstrādāt produktus un risinājumus, kas palīdz klientiem samazināt atkritumus un paveikt vairāk no mazāk. Mums tas nozīmē mainīt veidu, kā mēs izstrādājam un ražojam produktus visā vērtības ķēdē. 

Labklājība

Pastāv cieša saikne starp higiēnu, veselību un labklājību. Ieguldot līdzekļus, lai uzlabotu higiēnu uzņēmumā, jūs parādāt savas rūpes, saskatot priekšrocības, kādas sniedz veselīgāki darbinieki, kas mazāk kavē darbu, un apmierinātāki klienti un apmeklētāji. «Tork» mērķis ir paaugstināt higiēnas standartus visiem un uzlabot labklājību darbavietā. Mēs zinām, ka labklājība ir svarīga funkcionējošai organizācijai.

Vai zinājāt?

90% mūsu iepakojuma ir izgatavoti no tādiem atjaunojamiem resursiem kā papīrs vai kartons, kas ir pārstrādājami.

Cirkularitāte

Kā uzskata «Tork», aprites princips nozīmē, ka jāpārdomā veids, kādā veicam uzņēmējdarbību, lietojot resursus efektīvāk un samazinot atkritumus. Mūsu mērķis ir radīt produktus un pakalpojumus, kas atbilst aprites sabiedrībai. Sadarbībā ar uzņēmumiem, kam ir līdzīgs viedoklis, mēs varam noslēgt aprites ciklu profesionālajā higiēnā.


Mēs esam uzņēmušies vadību, pārveidojot profesionālo higiēnu no lineāras uz cirkulāru. Tam ir vajadzīgi jauni uzņēmējdarbības modeļi, kas pievērš uzmanību resursu atbildīgai izmantošanai, domājot par iespējām «izstrādāt, samazināt patēriņu, lietot atkārtoti un pārstrādāt» un atkritumus pārveidojot par jauniem resursiem.

Ilgtspējai veltīta bukleta sīktēls
Izlasiet bukletu

Ilgtspējīgi higiēnas risinājumi uzņēmumiem

Atsauces

Salīdzinot ar «Tork» H2 papildinājumiem «Universal» 150299
2 kārtu salvete galda dozatorā salīdzinājumā ar «Fastfold» («Tork» dozators: 271800 un «Tork» papildinājums: 10933)