Augstākās izglītības studentu tualetes telpa

Augstākā izglītība

Kad studenti meklē augstskolu, kurā iesniegt dokumentus, pirmām kārtām viņi iepazīstas ar mācību programmu un pieejamiem kursiem, bet tāpat viņi novērtē studentu pilsētiņas pieredzi un augstskolas centienus rūpēties par vidi.


Studenti vēlas, lai būtu pieejamas tīras telpas un higiēniskas tualetes. Tagad ir svarīgi parādīt centienus rūpēties par vidi arī savā produktu un pakalpojumu izvēlē. To panākt var būt sarežģīti, ja ir jārūpējas par daudzām ēkām, kas ir izkaisītas plašā studentu pilsētiņas teritorijā, kur ir intensīva un mainīga cilvēku plūsma.


«Tork» palīdz augstākās izglītības iestādēm sniegt pozitīvu pieredzi ar godalgotiem higiēnas risinājumiem, kas izbrīvē apkopēju resursus un samazina atkritumus. Kāpēc? Jūs un jūsu komanda var veicināt studentu un pasniedzēju labklājību veselīgā mācību vidē.