Veselības aprūpes medmāsa

Veselības aprūpe

Laba veselības aprūpe sākas ar labu higiēnu un uzkopšanu un tīrīšanu slimnīcās, ārstu praksēs un citās veselības aprūpes iestādēs. Rūpējoties par sevi, darbabiedriem, pacientiem un apmeklētājiem, efektīvi roku higiēnas un tīrīšanas risinājumi slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs ir kritiski svarīgi aprūpes kvalitātes un drošības uzlabošanā. Pārstāvot vadošo profesionālās higiēnas zīmolu slimnīcām un veselības aprūpes iestādēm, esam gatavi palīdzēt. Mūsu ieskati un ieteikumi, kas balstās uz pierādījumiem, kā arī produkti var palīdzēt veselības aprūpes iestādē visiem uzturēt augstu higiēnas līmeni un ievērot tīrīšanas un uzkopšanas protokolus, lai jūs varētu pievērsties tam, kas ir svarīgi, – sniegt lielisku aprūpi pacientiem.

Apvienojieties drošībai – mazgājiet rokas!

Līdzās Pasaules Veselības organizācijai esiet kopā ar «Tork» Vispasaules roku mazgāšanas dienas atzīmēšanā 5. maijā.

Apmācība un izglītība

Rūpīga rokas higiēnas ievērošana ir būtiska, lai veselības aprūpes darbinieki justos droši darbā. Ļaujiet Torkam palīdzēt jums pārvērst teoriju praksē, izmantojot mūsu uz pierādījumiem balstīto apmācību un roku higiēnas ieteikumus.

Produktu ieteikumi