Ietekmējiet uzvedības izmaiņas

Ietekmējiet uzvedības izmaiņas

Atrodiet drošākas pacientu aprūpes vides izveidošanai nepieciešamos padomus un līdzekļus.

Glābiet cilvēku dzīvību – mazgājiet rokas!

5. maijā tiek atzīmēta Pasaules roku higiēnas diena. «Tork» lepojas, ka piedalās Pasaules veselības organizācijas (PVO) iniciatīvā «Privātā pacientu drošības organizācija» (POPS) un veicina to ierosināto Vispasaules roku mazgāšanas dienu.

Apgūstiet labākus roku higiēnas paradumus ar uzlabotu stratēģiju

Pasaules Veselības organizācija ir identificējusi 5 galvenos elementus, kam jāpievērš uzmanība, uzlabojot infekciju novēršanu un kontroli veselības aprūpes iestādē. Lai gūtu sekmes un rezultātā tiktu mainīta uzvedība, jāņem vērā visas 5 jomas.

1. Izveidojiet

Sistēmas nomaiņa – Pārliecinieties, ka ir pieejama piemērota infrastruktūra, aprīkojums un piederumi.

2. Māciet

Apmācība un izglītošana – Vai iestādē ir apmācība, instruktori un piemērots aprīkojums?

3. Pārbaudiet

Kontrole un atbildes reakcija – Vai ir pieejama efektīva kontrole un atbildes reakcija?

3. Reklamējiet

Atgādinājumi un komunikācija – Kā iestādē tiek veicināta roku higiēna?

5. Iedzīviniet

Kultūras izmaiņas – Vai veselības aprūpes darbinieki ir pilnvaroti un iesaistīti?

Lejupielādes