Roku dezinficēšana

Labas roku higiēnas ievērošana

Tā kā veselības aprūpes darbiniekiem jāapmierina pieaugošs pieprasījums, svarīgāk nekā jebkad ir saglabāt augstu roku higiēnas standartu slimnīcās, ārstniecības personu praksēs un citās veselības aprūpes iestādēs. Labas roku higiēnas ievērošana ir būtiska, lai palīdzētu saglabāt drošību un veselību gan darbiniekiem, gan pacientiem. Visiem veselības aprūpes darbiniekiem jāizmanto roku dezinfekcijas līdzekļi vai jāmazgā rokas ar ziepēm un ūdeni piecos kritiskajos momentos:
 
  1. Pirms pieskaršanās pacientam
  2. Pirms tīras/aseptiskās procedūras
  3. Pēc ķermeņa šķidrumu iedarbības riska
  4. Pēc pieskaršanās pacientam
  5. Pēc pieskaršanās pacienta videi

Ja rokas ir redzami netīras, ārstiem, medmāsām un citiem veselības aprūpes darbiniekiem tās jāmazgā ar ziepēm un ūdeni. Jānodrošina, lai roku higiēnas līdzekļi būtu viegli pieejami visiem darbiniekiem ikvienā aprūpes vietā slimnīcā, ārsta praksē vai citā veselības aprūpes iestādē. 

Tālāk ir norādīti arī daži resursi, lai stiprinātu pienācīgu roku higiēnas tehniku jauniem veselības aprūpes darbiniekiem. 

Lejupielādes