ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu veicināšana

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu veicināšana

Mēs esam apņēmušies izstrādāt produktus un risinājumus, kas patērē mazāk resursu un iekļaujas aprites sabiedrībā, lai veicinātu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus.
«Tork» un tā mātesuzņēmums «Essity» apņemas veicināt Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus. Ar savas uzņēmējdarbības un kompetences palīdzību esam apņēmušies atbalstīt galvenokārt 3., 6., 12., 13. un 15. mērķi, jo uzskatām, ka patiešām spējam tos ietekmēt. Mūsu ilgtspējas platformas – «Labklājība», «Vairāk no mazāk» un «Cirkularitāte» – ļauj radīt īstu vērtību mūsu klientiem, partneriem un sabiedrībai, kā arī kopā ar tiem.
Vai zinājāt…

«Tork» ietilpst globālajā higiēnas un veselības aprūpes izstrādājumu ražošanas uzņēmumā «Essity», kas atzīts par vienu no pasaules visilgtspējīgākajiem uzņēmumiem.

Atsauces

Pamatojas uz «Tork exelCLEAN ®» un lupatu un drānu lietošanas salīdzinājumu
2 kārtu salvete galda dozatorā salīdzinājumā ar «Fastfold» («Tork» dozators: 271800 un «Tork» papildinājums: 10933)
Pamatojas uz 2017. gadā «Essity» veikto un IVL, Zviedrijas Vides pētniecības institūta, pārbaudīto aprites cikla izvērtējumu Eiropai, kur ir ņemti vērā izslēgtie procesi