Domājiet par ilgtspēju

Domājiet par ilgtspēju

Mēs domājam par ilgtspējīgiem produktiem un risinājumiem, kas palīdz mūsu klientiem sasniegt izvirzītos ilgtspējas mērķus.
«Tork» misija ir panākt, lai higiēna ārpus mājām kļūtu ilgtspējīgāka. Tā mēs izvēlamies svarīgas ilgstpējības tēmas, tādas kā atbildīga šķiedru nodrošināšana un oglekļa pēdas nospieduma samazināšana mūsu izstrādājumiem.

Zinātnē balstīti mērķi

Kopš 2018. gada decembra mūsu CO2 samazināšanas mērķi ir apstiprināti ar zinātnē balstītiem mērķiem. Mērķi iekļauj enerģijai, elektroenerģijai, transportam, izejvielām, piegādātājiem un atkritumiem noteiktos abolūtos mērķus.


«Essity» apņēmība ir līdz 2030. gadam (2016.) par 18% samazināt siltumnīcefekta gāzes emisijas no iepirktajām galvenajām izejvielām, transporta, atkritumiem, kas veidojas ražošanas procesā un pārdoto izstrādājumu ekspluatācijas laika beigu apstrādē, kā arī līdz 2030. gadam (bāzes gads 2016. gads) par 25% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas saistībā ar enerģijas izmantošanu uzņēmumā un iepirkto elektroenerģiju (1. un 2. darbības joma).