Dozatoru izvietošana

Dozatoru izvietošana

Kā optimizēt dozatoru izvietojumu, lai uzlabotu higiēnu

Pienācīga roku higiēna uzskatāma par vissvarīgāko šķērspiesārņojuma novēršanas un ar veselības aprūpi saistīto infekciju mazināšanas metodi. Pētījumi lieciena, ka roku higiēnas līdzekļu dozatori lielā mērā ietekmē ievērošanas rādītājus*, un panākumu ķīla ir to novietošana piemērotās vietās. Patiesībā pētījumi liecina, ka, optimizējot dozatoru izvietojumu, var palielināt lietošanu par vairāk nekā 50%.**

 

Lai sekmētu roku higiēnas ievērošanu veselības aprūpes iestādē, esam sagatavojuši uz pierādījumiem balstītus norādījumus par dozatoru optimālu izvietošanu. Balstoties uz četriem plaši izplatītiem veselības aprūpes iestāžu telpu tipiem, vizualizācijas dod ieteikumus iespējamām dozatoru izvietošanas vietām, lai palīdzētu nodrošināt roku higiēnas ievērošanu saskaņā ar svarīgajiem PVO 5 momentiem. Informācija dozatoru izvietošanas norādījumos ir pamatota uz «Essity» sponsorētā izpētē un neatkarīgos akadēmiskajos pētījumos iegūtajiem rezultātiem. 

*Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510. **Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.