«Tork» mācību materiāls «Instruktora apmācība»

Tas sākas ar drošu aprūpes vidi

Mūsu mācību materiāls «Instruktora apmācība» sniedz vadītājiem vajadzīgās zināšanas par virsmas higiēnu, mikrošķiedru zinātnisko pamatojumu un minimikrobioloģijas skolu. Tāpat tas parāda, kā sekmīgi apmācīt darbiniekus, izmantojot mūsu interaktīvo apmācību. 

Vai zinājāt?

Ja virsma netiek notīrīta, pirms tiek sāktas galiekārtas atkārtotas apstrādes procedūras, var tikt apdraudēta sterilizācijas vai dezinfekcijas procesa drošība.