Samaziniet oglekļa emisiju ietekmi

Samaziniet oglekļa emisiju ietekmi

No 2023. gada maija mēs piedāvājam 27 «Tork» dozatorus Eiropā (izņemot Franciju) ar oglekļneitrāla izstrādājuma* sertifikāciju.

Šiem dozatoriem oglekļa emisijas ir samazinātas un kompensētas visā aprites ciklā** – no izejvielām līdz ekspluatācijas laika beigām. 

Viena sieviete mazgā rokas, bet cita sieviete lieto papīra dvieļu dozatoru

Uzziniet vairāk par «Tork» oglekļneitrāliem dozatoriem

Noskatieties video.

Paaugstiniet higiēnas līmeni, samaziniet oglekļa emisiju ietekmi

solar-panels-800x500.jpg


Samazinātas un kompensētas oglekļa emisijas 

Visi «Tork» oglekļneitrālie dozatori ir ražoti, izmantojot sertificētu atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju. Lai panāktu oglekļneitralitāti, pārējās oglekļa emisijas tiek kompensētas, veicot ieguldījumus klimata projektos ar apstiprinātu organizāciju – «ClimatePartner».

Jēgpilna oglekļa emisiju kompensācija 

Kompensācijas mērķiem «Tork» sadarbojas ar «ClimatePartner», kas pārstāv Starptautisko oglekļa emisiju un kompensāciju aliansi. Šīs alianses locekļi pieņem tikai projektus ar tādiem drošiem standartiem kā verificēts oglekļa emisiju standarts (VCS), kas ir zelta standarts, un ekoloģiski tīras attīstības mehānisms (CDM). www.climatepartner.com


solar-panels-800x500.jpg

Lejupielādes

solar-panels-800x500.jpg

Klimata projekti cilvēkiem un planētai

Oglekļa emisijas tiek kompensētas ar sertificētiem un regulāri kontrolētiem projektiem. No tīra dzeramā ūdens apgādes Kambodžā līdz mežu aizsargāšanai Indonēzijā. Un ieguldījumiem energotaupīgās virtuves plītīs Indijā apvienojumā ar plastmasas atgūšanu*** pludmalēs.

Ilgtspējīga higiēnas pārvaldība

«Tork» produkti un pakalpojumi palīdz samazināt ietekmi uz cilvēkiem un planētu. Mēs pievēršam uzmanību galvenajiem tematiem, kas ir svarīgi mums, jūsu uzņēmumam un jūsu klientiem. Sākot no sertificētām šķiedrām līdz atjaunojamam iepakojumam un tādām pārstrādes shēmām kā «Tork PaperCircle®». Tāpat mūsu uzmanības centrā ir visiem cilvēkiem pieejami un viegli lietojami higiēnas risinājumi.


Mūsu prioritārās jomas saistībā ar ilgtspēju: labklājība, materiāli un iepakojums, lietošana un atkritumi, kā arī oglekļa pēda

solar-panels-800x500.jpg

Atsauces

* Emisijas amazinātas, izmantojot sertificētu atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju, un kompensētas ar klimata projektiem
** Neiekļauj papildinājumus
*** Nekompensē oglekļa emisijas