Labāka uzkopšanas un tīrīšanas kvalitāte. Lielāka apmierinātība ar darbavietu.

Labāka uzkopšanas un tīrīšanas kvalitāte. Lielāka apmierinātība ar darbavietu.

Uzkopšana un tīrīšana un higiēna, ja ir ierobežotāks budžets un resursi. «Tork» piedāvā produktus un pakalpojumus efektīvākai uzkopšanai – izbrīvējot laiku citiem tīrīšanas uzdevumiem, kas palīdz samazināt sūdzību skaitu.  

Office Complaints Minimizer

Pārbaudiet zināšanas, salīdzinot ar nozares datiem, un uzziniet par higiēnas risinājumiem, lai samazinātu sūdzību skaitu. Pieņemiet izaicinājumu tagad!
Sāciet šeit
«Office Complaints Minimizer» sākuma ekrāns izaicinājumam

Aprunājieties ar higiēnas speciālistu

Rezervējiet sarunu šodien, lai uzzinātu, kā labāka uzkopšanas un tīrīšanas kvalitāte nodrošina lielāku apmierinātību ar darbavietu.

Atrunas

 
Pamatojas uz 2021. gada martā Eiropā un Ziemeļamerikā veiktas 34 «Tork Vision Uzkopšana» klientu aptaujas rezultātiem. «Tork Vision Uzkopšana» agrāk bija zināma kā «Tork EasyCube».

** «Statista»: Sūdzības par biroju ēkām, vidējais rādītājs no 2017. līdz 2021. gadam; 185 respondenti Ziemeļamerikā, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumu darbuzņēmēji un komerciālās uzkopšanas pakalpojumu sniedzēji   

*** 2022. gada jūnijā ar uzvedību saistīts kvalitatīvais un kvantitatīvais biroja segmenta pētījums, kurā piedalījās vairāk nekā 600 respondentu Ziemeļamerikā un Eiropā 

**** Pamatojas uz klientu mērījumiem un atsauksmēm par dozatoru pārbaudēm 6 mēnešu laikā pirms un pēc «Tork Vision Uzkopšana» uzstādīšanas (laika posmā no 2019. gada jūnija līdz decembrim). Mērīts 16 vietās, kas bija savienotas ar «Tork Vision Uzkopšana», katrai dozatora pārbaudei bija vajadzīgas aptuveni 20 sekundes. 

***** «Tork Vision Uzkopšana» dozatori ir piepildīti 99% laika: mērīts gandrīz 13 000 savienotiem dozatoriem laika posmā no 2019. gada jūnija līdz decembrim, pamatojoties uz laiku vienā mēnesī, kad dozators ir tukšs, salīdzinājumā ar kopējo laiku vienā mēnesī. 

****** «Tork PeakServe® Continuous™» papīra dvieļu dozators: tirgū lielākās ietilpības dozators salīdzināts ar konkurenta garāko papīra dvieļu rulli, kas pieejams Eiropā, ļauj apkalpot 600 cilvēku vairāk starp dozatora papildināšanas reizēm, salīdzinot ar «Tork» H2 papildinājumiem «Universal» 150299 un salocīto dvieļu dozatoru 552000.