Apkopējs mazgā logus

Tīras darba vides nozīme darbinieku labklājības nodrošināšanā

Tīri un higiēniski biroji darbiniekiem ļauj justies apmierinātiem. Rakstos var lasīt par to, kā uzlabot darbavietas pieredzi, optimizējot uzkopšanu. Un kā to var panākt ar jau esošajiem resursiem, bet ar jaunas tehnoloģijas palīdzību. 

 

Objekta vadītājs parasti vēlas nodrošināt nevainojamu iespaidu, nesaņemot sūdzības. Tomēr nav viegli saglabāt kontroli un vēl grūtāk ir uzlabot darbu, ja tiek izjusts pastāvīgs spiediens saistībā ar izmaksām. Tīra un veselīga darba vide nodrošina darbiniekiem apmierinātību, labklājību un produktivitāti un var palīdzēt piesaistīt un saglabāt talantīgus darbiniekus. 


Pētījumi liecina, ka 72% darbinieku nelabprāt ieteiktu potenciālajiem darba meklētājiem uzņēmumu, kura birojā ir slikta higiēna, savukārt 70% atzina, ka slikta biroja higiēna patiešām ietekmēja viņu vispārējo apmierinātību ar darbu*. Citiem vārdiem sakot, darba vide ietekmē vispārējo darbinieku apmierinātību, un higiēna šeit ieņem izšķirošo lomu. Tāpat pētījumi liecina, ka visizplatītākās ir tieši sūdzības par tualetes telpām. Tāpēc ir tik svarīgi nodrošināt augstu un pastāvīgu uzkopšanas kvalitāti. It īpaši tagad, kad higiēna ir galvenā prioritāte.


Biroja darbvietas pastāvīgi attīstās, un to izkārtojumi kļūst elastīgāki un ir balstīti uz darbību. Tas ietekmē darbinieku pārvietošanos birojā, un šāda tipa dinamiskā vidē ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu uzkopšanas kvalitāti. Visu biroja aspektu kontrolēšana un proaktīva, nevis reaģējoša darbība – tas ir izaicinājums.


Lai pastāvīgi uzturētu veselīgu un tīru darbvietu darbiniekiem, ir vajadzīgi jauni un gudrāki darba veidi. Ar inovatīviem, funkcionāliem un ietilpīgiem risinājumiem apvienojumā ar uzkopšanu, kas balstās uz datiem, ir iespējams kāpināt efektivitāti, ietaupīt laiku un uzlabot darba vidi apkopējiem, biroja darbiniekiem un arī sev. Tas ļaus izjust spēju kontrolēt, kā arī sirdsmieru.


Uzziniet vairāk par to, kā reāllaika dati var palīdzēt panākt augstu un pastāvīgu uzkopšanas kvalitāti. 


Lasiet par to vairāk šeit

 

 

tork_datadrivencleaning_male_cleaner_tablet_800x500.jpg   


Lietojiet uz datiem balstītu uzkopšanu, lai uzlabotu uzkopšanas kvalitāti, higiēnu un darba efektivitāti 

Kopš pandēmijas sākuma cilvēki lielākā mērā vēlas justies droši un aizsargāti darba vietā. Patiesībā 71% darbinieku sagaida, lai darba devējs nodrošinātu papildu tīrīšanu higiēnas garantēšanai****. Un līdz ar augstākām prasībām attiecībā uz uzkopšanas kvalitāti un higiēnu ir arī lielāka vajadzība maksimāli uzlabot efektivitāti un uzkopšanas resursus. To var palīdzēt panākt modernizēšana, pārejot uz uzkopšanu, kas balstās uz datiem. 
 
Nodrošiniet augstu kvalitāti un samaziniet sūdzības
Aizvien lielāks skaits objekta vadītāju atzīst, ka digitālie risinājumi viņiem var palīdzēt nodrošināt augstu uzkopšanas kvalitāti, un tas ir pilnīgi pareizi. Patiesībā ir pierādīts, ka uz datiem balstīta uzkopšana palīdz sasniegt līdz 30% augstāku klientu apmierinātību*****. Tas tiek panākts, uzlabojot darba efektivitāti un dodot iespēju apkopējiem optimizēt resursus un radīt drošu vidi. 
 
Izmantojiet laiku efektīvi
Tāpēc daudzi tālredzīgi uzņēmumi ir izvēlējušies izmantot «Tork Vision Uzkopšana» – pasaules vadošo objektu pārvaldības risinājumu. Šis risinājums ļauj apkopējiem piekļūt reāllaika datiem planšetdatorā vai viedtālrunī, tādējādi viņi var strādāt proaktīvi un parūpēties par problēmām, pirms tās varētu novest pie sūdzībām.
 
Uzlabojiet kvalitāti un efektivitāti
Palīdziet apkopējiem pildīt savus pienākumus tieši vajadzīgajā laikā un vietā, vienmēr esiet vienu soli priekšā un pārsniedziet cerības saistībā ar higiēnu pat dinamiskās darba vietās, kur jāapmierina īpašas prasības, kā arī dodiet iespēju viņiem sniegt augstāku uzkopšanas kvalitātes līmeni ar mazākām pūlēm. Tas palīdz samazināt sūdzības un ļauj labāk vadīt un optimizēt darbu, saglabāt kontroli un iegūt sirdsmieru. 
 
Veiciniet ilgtspēju un labklājību
«Tork Vision Uzkopšana» sekmē arī ilgtspēju, radot mazāk atkritumu un ļaujot papildināt tikai tādus materiālus, kas nepieciešami attiecīgajā laikā. Turklāt šis jaunais darba veids palīdz mazināt spriedzi un palielina motivāciju, jo darbiniekiem ir sapratne, ka ikviens uzdevums ir svarīgs. 

Vai vēlaties uzzināt vairāk par «Tork Vision Uzkopšana»?

Vairāk varat lasīt šeit.
«Uz datiem balstīta uzkopšana mums dod iespēju uzzināt, kad dozatoru materiāli tuvojas beigām, un tā varam izvairīties no negaidītiem pārsteigumiem. Mēs pieņemam lēmumus, pamatojoties uz faktiem, nevis izjūtām.»
Sanders Borgrēve, «WTC Amsterdam» vadītājs

«Tork Vision Uzkopšana» vērtība

Produktu ieteikumi

Atsauces

*CEBR pārskats
** 2018. gada «Tork» biroju higiēnas informatīvais materiāls
*** Mērīts gandrīz 13 000 savienotiem dozatoriem laika posmā no 2019. gada jūnija līdz decembrim, pamatojoties uz laiku vienā mēnesī, kad dozators ir tukšs, salīdzinājumā ar kopējo laiku vienā mēnesī.
****2020. gadā «Essity» uzdevumā «Kantar» veikts pētījums. 
*****Apmeklētāju apmierinātības noteikšana divās «Tork Vision Uzkopšana» tualetes telpās un divās tradicionāli uzturētās un aprīkotās tualetes telpās izstādē «ISSA/INTERCLEAN» 2016. gada maijā. 
 
Piezīme. «Tork Vision Uzkopšana» agrāk bija zināma kā «Tork EasyCube®».