Divas sievietes sarunājas, un priekšpusē ir planšetdators

Vienmēr nodrošiniet pastāvīgu uzkopšanas kvalitāti

Augsta un pastāvīga uzkopšanas kvalitāte ir būtiska ēku apkalpošanā. Esam sagatavojuši divus rakstus, lai dalītos ar savām zināšanām un ieteikumiem. Pirmajā rakstā ir atklāts, kāpēc ir svarīgi gādāt par pastāvīgu uzkopšanas kvalitāti, savukārt otrajā dalāmies ar savām zināšanām par to, kā panākt, lai vienmēr nodrošinātu augstu kvalitāti. 

 

Jaunas cerības
Pandēmija ir pievienojusi jaunas cerības saistībā ar papildu un biežāku uzkopšanu. Jaunajos uzkopšanas noteikumos, protokolos un procedūrās ir paredzēta papildu apmācība, un tas var radīt personāla komplektēšanas problēmas, jo tiek sagaidīts, ka tiks paveikts vairāk ar tiem pašiem vai pat mazākiem uzkopšanas resursiem. Turklāt vēl ir arī jaunas cerības attiecībā uz prasību sniegt uzkopšanas un higiēnas pierādījumus, kas savukārt palielina ar jauno standartu ievērošanu saistītu administrēšanas un ziņojumu sniegšanas darbu.
 
Klientu atbirums
Uzkopšana ir bieži izmantojams ārpakalpojums tādos segmentos kā izglītība, viesnīcas, slimnīcas, mazumtirdzniecība un komerciālās vai dzīvojamās ēkas. Tomēr statistika liecina, ka uzkopšanas pakalpojumu uzņēmums katru gadu vidēji zaudē līdz 55% no kopējās klientu bāzes sliktas uzkopšanas kvalitātes dēļ*. Un, ka jaunus klientus parasti piesaista konkurētspējīgas cenas un augsts pakalpojumu līmenis. Tāpēc ir tik svarīgi nodrošināt augstu un pastāvīgu uzkopšanas kvalitāti, lai novērstu klientu atbirumu. It īpaši tagad, kad higiēna vairāk nekā agrāk ir kļuvusi par galveno prioritāti. 
 
Kvalitātes un efektivitātes uzlabošana
Uzkopšanas kvalitātes un higiēnas uzturēšana vai uzlabošana ir liela problēma, it sevišķi tad, ja vienlaikus ir vēlēšanās uzlabot darba efektivitāti. Agrāk, domājot par to, kā uzlabot kvalitāti un klientu apmierinātības līmeni, mazinājās efektivitāte, vai bija otrādi: mēģinot pārāk stingri racionalizēt darbalaiku un uzkopšanas resursus, cieta darba kvalitāte. Patlaban tehnoloģija un inovācijas var palīdzēt abos aspektos – uzlabot kvalitāti un klientu apmierinātību, kā arī palielināt efektivitāti. 
 
Darbinieku motivācijas palielināšana
Izmantojot uz datiem balstītu uzkopšanu, jūs atklāsit jaunu un gudrāku darba veidu, kas ietaupa laiku un palielina efektivitāti. Reāllaika informācija par uzkopšanas un dozatoru papildināšanas vajadzībām darbiniekiem dod iespēju optimizēt resursus un būt proaktīvākiem, nevis turpināt strādāt pēc ierastās kārtības. Zinot, kad un kur veikt uzkopšanu, apkopēji var novērst nevajadzīgas uzkopšanas apgaitas un dozatoru pārbaudes, līdz ar to vairāk laika var veltīt svarīgākiem uzdevumiem, piemēram, saskares vietu tīrīšanai tieši tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Šāds jauns darba veids sniedz jums un apkopējiem labāku pārskatu un kontroli, un tas savukārt vairo motivāciju, samazina spriedzi un fizisko piepūli. Rezultātā uz datiem balstīta uzkopšana krietni palielina efektivitāti, kvalitāti un darbinieku iesaistīšanos. 

 

Ieteicamie produkti

Atsauces

*2017. gada uzkopšanas nozares analīze – Izmaksas un tendences. 
**Mērīts gandrīz 13 000 savienotiem dozatoriem laika posmā no 2019. gada jūnija līdz decembrim, pamatojoties uz laiku vienā mēnesī, kad dozators ir tukšs, salīdzinājumā ar kopējo laiku vienā mēnesī.
***Pamatojas uz klientu atsauksmēm par dozatoru pārbaudēm 6 mēnešu laikā pirms un pēc «Tork Vision Uzkopšana» uzstādīšanas (laika posmā no 2019. gada jūnija līdz decembrim). Mērīts 16 vietās, kas bija savienotas ar «Tork Vision Uzkopšana», katrai dozatora pārbaudei bija vajadzīgas aptuveni 20 sekundes. 
****Apmeklētāju apmierinātības noteikšana divās «Tork Vision Uzkopšana» tualetes telpās un divās tradicionāli uzturētās un aprīkotās tualetes telpās izstādē «ISSA/INTERCLEAN» 2016. gada maijā. 
*****Pamatojas uz trīs «Tork Vision Uzkopšana» klientu iegūtajiem dokumentētajiem rezultātiem, kas noteikti pirms un pēc «Tork Vision Uzkopšana» ieviešanas.

Piezīme. «Tork Vision Uzkopšana» agrāk bija zināma kā «Tork EasyCube®».