Gatavība veikt uzlabojumus

Gatavība veikt uzlabojumus

Produktivitātes uzlabošanas norādījumi.

Kā uzlabot produktivitāti, izmantojot profilaktisko apkopi ražošanā

Ražošanā vismazāk ir vajadzīga dīkstāve. Taču ar nelieliem pastāvīgiem pilnveidojumiem var krietni uzlabot kvalitāti, izmaksas un piegādi. 


Darbgalda operatori parasti strādā tuvāk zonām, kur var rasties problēmas vai šķēršļi. Viņiem ir būtiska loma to novēršanā un produktivitātes uzlabošanā uzņēmumā. Ieviešot autonomu tīrīšanu un profilaktisko apkopi, var atklāt bojājumus un novērst avārijas un traucējumus.    

Produktivitātes uzlabošanas norādījumi

Nepārtrauktu uzlabojumu un KAIZEN pārvaldības konsultants Jūnass Svanengs sniedz uzņēmuma un iekārtu ražīguma palielināšanai paredzētus ieteikumus un atziņas norādījumos «Gatavība veikt uzlabojumus™», kas palīdz uzlabot produktivitāti.

Kā gūt sekmes autonomajā tīrīšanā

Lai ieviestu profilaktisko apkopi un autonomo tīrīšanu darba procedūrās, ikviena darba vieta jāaprīko ar tīrīšanas iekārtu. Ja tīrīšanas līdzekļi atrodas darbgalda operatoru tuvumā, ir iespējams veikt autonomo tīrīšanu. Tas, visticamāk, ļauj to darīt regulāri. Strādnieki var strādāt arī efektīvāk, jo nav jāiet meklēt piederumus. «Tork» var palīdzēt ar gudriem, novatoriskiem risinājumiem un pārliecināties, ka esat gatavi veikt uzlabojumus. 

Produktu ieteikumi

Atsauces

«Psyma» veikts «Tork» darbgalda operatoru pētījums (2019. gada jūlijs)
** Gatavība veikt uzlabojumus™ (2020)