Tīrīšanas drānu ruļļi

Select...

Profesionālai tīrīšanai meklējiet «Tork» tīrīšanas drānu rulli. No izturīgā un uzsūcošā materiāla ruļļa var paņemt konkrētajam uzdevumam nepieciešamo daudzumu.