Biroji un apspriežu telpas

Biroji un apspriežu telpas

«Tork» higiēnas komplekts birojiem palīdz paaugstināt darbavietas labklājību ikvienā objekta daļā, tostarp birojos un apspriežu telpās. Rezervējiet konsultāciju par higiēnu, lai palīdzētu noteikt visoptimālāko risinājumu.

Produkti un pakalpojumi birojiem un apspriežu telpām

Veselīgas darba vides nodrošināšanai visas objekta telpas jāaprīko tā, lai veicinātu higiēnu un darbinieku labklājību. Sagādājot viegli pieejamus higiēnas risinājumus – no ieejas un tālāk visā ēkā –, tiek veicināta ne tikai higiēna, bet arī demonstrēti centieni gādāt par darbinieku un apmeklētāju drošību.


«Tork» higiēnas komplekts birojiem iekļauj higiēnas risinājumus pieņemšanas telpai, visām biroju telpām un tādām koplietojamām vietām kā apspriežu telpas. Novatoriski un labi veidoti produkti garantē viegli un uzreiz pieejamus higiēnas līdzekļus, kā arī palīdz veicināt labu higiēnas praksi. 

 

 

Rezervējiet konsultāciju par higiēnu

Identificējiet higiēnas uzlabojumu iespējas un saņemiet ieteikumus savam birojam.

Atsauces

*Lietojiet biocīdu produktus, ievērojot drošas lietošanas prasības. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.