Tualetes telpas

Lai samazinātu sūdzību skaitu, sāciet tur, kur ir vislielākā ietekme, – tualetes telpās. 71% apkopēju piekrīt, ka tad, ja dozatori ir ātrāk un vieglāk papildināmi, viņiem ir vairāk laika citu uzdevumu izpildei.* Nodrošiniet labu un efektīvu tīrīšanu un tualetes telpu uzturēšanu ar higiēnas risinājumiem, kas izbrīvē laiku citu uzdevumu veikšanai. Labāka uzkopšanas un tīrīšanas kvalitāte nodrošina lielāku apmierinātību ar darbavietu.

Aprunājieties ar higiēnas speciālistu

Rezervējiet sarunu šodien, lai uzzinātu, kā labāka uzkopšanas un tīrīšanas kvalitāte nodrošina lielāku apmierinātību ar darbavietu.

Atrunas

* 2022. gada jūnijā veikts ar uzvedību saistīts kvalitatīvais un kvantitatīvais biroja segmenta pētījums, kurā piedalījās vairāk nekā 600 respondentu Ziemeļamerikā un Eiropā 

** CO2e ietaupījums, kas aprēķināts vienā mēnesī vidējam birojam ar 800 darbiniekiem. Aprēķins pamatojas uz trešās puses pārbaudīto aprites cikla izvērtējumu ES vidējiem apstākļiem, kurā ir ņemti vērā izslēgtie procesi saistībā ar svaigu šķiedru un enerģijas alternatīvo izmantojumu. Potenciālais ietaupījums kilogramos CO2e ir aprēķināts, pamatojoties uz rezultātu, kas iegūts no aprites cikla izvērtējuma un mums paziņotā apkopotā svara. Novērtējums nav lietojams oglekļa pēdas aprēķiniem vai ziņošanas mērķiem.