Virsmu tīrīšana restorānos un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās

Uzturiet virsmu tīrību un drošību

Drošas un higiēniskas vides uzturēšanas nolūkā ir svarīgi, lai restorāniem un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem būtu kontrolsaraksti, kas palīdz ievērot regulārus tīrīšanas un dezinficēšanas ieteikumus bieži aizskaramām virsmām un saskarē ar ēdienu, tostarp:

  

Palīgtelpās
Durvju rokturi, apgaismojuma slēdži, dozatori, virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku, virsmas, kurām pieskaras rokas, izlietņu krāni un to rokturi, kā arī virtuves piederumi.

Apkalpošanas zālē
Durvju rokturi, apgaismojuma slēdži, dozatori, aizsargi, ēdienkartes, galdi un krēsli, letes virsmas, ēdienu izsniegšanas letes, kases aparāti un kredītkaršu lasīšanas ierīces. 
 
Tualetēs
Durvju rokturi, apgaismojuma slēdži, dozatori, izlietņu krāni un to rokturi, tualetes podu sēdekļi un skalojamo mehānismu pogas.
 
Izveidojiet restorāna un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas personālam saprotamu protokolu, kurš jāievēro un kurā ir plānota bieža tīrīšana.