Ārsts dezinficē rokas pirms operācijas

Uzveiciet VAI ar roku higiēnu

Vislabākais VAI novēršanas paņēmiens ir roku higiēnas uzlabošana. Tālāk rakstos var lasīt vairāk par veselības aprūpē iegūtām infekcijām un to novēršanas veidiem.
 
Veselības aprūpē iegūtās infekcijas (VAI) joprojām ir milzīga problēma slimnīcām un veselības aprūpes iestādēm. Katru gadu miljoniem pacientu visā pasaulē ietekmē veselības aprūpē iegūtas infekcijas (VAI) (dēvē arī par nozokomiālām infekcijām), kas izraisa daudzas komplikācijas un potenciāli apdraud dzīvību. Sekas ir smagas, jo šīs infekcijas rada fiziskas sāpes, kavē atveseļošanos un dažkārt var būt fatālas. VAI rada arī milzīgas izmaksas sabiedrībai, tāpēc daudzas iesaistītās personas cenšas tikt ar tām galā, un Pasaules Veselības organizācija ir viena no tām.
 
Saskaņā ar PVO, visefektīvākais VAI uzveikšanas paņēmiens ir labas roku higiēnas ievērošana. Veselības aprūpes speciālistiem ir labi zināms, cik liela nozīme ir roku higiēnai. Patiesībā pētījums liecina, ka visvairāk roku higiēnu ievēro medmāsas. Ne vienmēr ir viegli panākt roku higiēnas ievērošanu visa personāla vidū. Var būt nepieciešams sniegt atbalstu labas roku higiēnas ievērošanai praksē. Turklāt bieži ir vajadzīga informācija, lai vairotu apmeklētāju un pacientu informētību. 
 
Papildus labas roku higiēnas nodrošināšanai slimnīcās ir svarīgi identificēt riska zonas un uzzināt par preventīvām darbībām, kas samazina infekciju izplatīšanās risku.
 

Fakti par VAI

VAI ir infekcijas, ko pacients iegūst, ārstējoties slimnīcā vai citā veselības aprūpes iestādē, un kas nav bijušas vai atradušās inkubācijas periodā uzņemšanas laikā. VAI var ietekmēt pacientus jebkura tipa vidē, kur tiek saņemta aprūpe, un tāpat var attīstīties pēc izrakstīšanas no medicīnas iestādes.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


VAI novēršana

VAI novēršanai vēl nekad nav bijusi tik liela nozīme. Saskaņā ar PVO, visā pasaulē ir panākta vienošanās, ka ir nepieciešams steidzami rīkoties, lai tiktu galā ar pieaugošo pretantibiotiku rezistences problēmu. Veselības aprūpē efektīva infekcijas slimību profilakse un kontrole ir risinājums, kurā roku higiēnas ievērošana ir pamats. Attiecībā uz VAI novēršanu papildus roku dezinfekcijas līdzekļu un mazgāšanas vietu vieglai pieejamībai svarīga loma ir zināšanām par higiēnas iespējām un to, kā un kad veicama roku higiēna.
 
Kādā nesenā pētījumā 8 no 10 veselības aprūpes speciālistiem atzina, ka vēlētos uzlabot roku higiēnas ievērošanu. Tas parāda, cik labi medmāsas un ārsti apzinās savu nozīmi slimību un infekciju izplatībā, kā arī apņēmību rūpēties par pacientu veselību. Tā kā nodrošinām daudzus slimnīcām paredzētos higiēnas produktus, mēs vēlamies atbalstīt veselības aprūpes speciālistus viņu darbā, lai panāktu roku higiēnas ievērošanu.